Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri (17-ci hissə)

Daha çox8

4-cü mövzu. Fransada uçotun inkişafı XVII-XVIII əsrlərdə mühasibat uçotunun fransız məktəbinin formalaşması XVII əsrin ikinci yarısında Avropada fransız mühasibatlıq məktəbi … Daha çox

1 2
error: Content is protected !!