Ən son xəbərlər

İstehsalın uçotu
|

Daha çox8
Bir böyük sənaye müəssisəsi, bir qayda olaraq, əldə edilmiş materialların hazır məhsullara çevrilməsi zəncirindən keçən başlıca istehsalın bir neçə sexinə … Daha çox

error: Content is protected !!