2024-cü il üçün əməkhaqqı cədvəli – əməkhaqqıdan tutulmalar necə hesablanacaq?


2023-cü il üçün əməkhaqqı cədvəli – əməkhaqqıdan tutulmalar necə hesablanacaq?


2022-ci il üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün Excel faylı


2022-ci il üçün Net-dən Gross-a və Grossdan Net-ə əməkhaqqı hesablanması


2021-ci il üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün excel faylı


2021-ci il üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün excel faylı


2021-ci il üçün Net-dən Gross-a əmək haqqı hesablanması


2021-ci il üçün Əmək Haqqı Cədvəli – Əmək Haqqından Tutulmalar necə hesablanacaq?


2020-ci il üçün Əmək Haqqı Cədvəli-Əmək Haqqından Tutulmalar necə hesablanacaq?


Exceldə soldan sağa doğru sıralamanı necə apara bilərik?


Exceldə bu həftə və keçən həftənin satışlarının müqayisəsi


Excel 2019 – Yeni data növləri


Microsoft Excel 2019-da 10 mühüm yenilik


2019-cu il üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün excel faylı


Həftəlik satış qrafikinin yaradılması


Filtr əməliyyatının sürətləndirilməsi


Təkrar adların yazılmasının sürətləndirilməsi


Məlumatların yuxarı xanalara keçirilməsi


Mühasiblər üçün daha yaxşı cəmləmə metodu


Şaquli cədvəlin emalı


Təhvil-təslim aktının avtomatlaşdırılması


 Təhvil-təslim aktının avtomatlaşdırılması (detallı)


 Excel faylına necə şifrə qoymalı?


 Həftəlik overtime saatının hesablanması


 Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – azalan qalıq metodu


 Amortizasiya cədvəli və SLN funksiyası – Düz xətt metodu


 Valyutalı dəyərlərin səliqəyə salınması


 Xanadakı məlumatın gizlədilməsi


 EOMONTH funksiyası – hər ayın son gününün hesablanması


 Çirkin diaqramlardan necə azad olmalı? (2-ci hissə)


Exceldə formul xətaları (formula errors) – #DIV/0! #REF! #NUM!


Filter sonrası sıra nömrələrinin avtomatik yenilənməsi


Professional hesabatları necə hazırlamalı?


Mühasiblər üçün olduqca faydalı 5 shortcut


Mühasiblərin sürətini artıracaq 8 shortcut


Daşınmaz əmlak satışından verginin Exceldə hesablanması


NETWORKDAYS funksiyası – 2 tarix arasındakı iş günlərinin sayı


Exceldə WORKDAY funksiyası


Excel-də tarix və saat funksiyaları


Excel-də Weekday funksiyası


Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (3-cü üsul)


Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (4-cü hissə)


Excel’də layihələrin idarəedilməsində əvəzolunmaz vasitə


Excel-də ROUND funksiyası – yuvarlaqlaşdırma


2019-cu il üçün Əmək Haqqı Cədvəli – Əmək Haqqından Tutulmalar necə hesablanacaq?


2019-cu il üçün Net-dən Gross-a əmək haqqı hesablanması


Exceldə indiki dövr ilə keçən il eyni dövr arasındakı satışların müqayisəsi – SAMEPERIODLASTYEAR (DAX)


Exceldə xalis bu günkü dəyərin hesablanması – Video Təlimat


Diaqramlarda Maksimum və Minimum dəyərlərin fərqləndirilməsi


Cədvəllər


 Məzuniyyətin hesablanması cədvəli


 Məbləğin söz ilə yazılması cədvəli


Kreditin hesablanması kalkulyatoru


İş stajının hesablanması cədvəli


Bir neçə iş yeri üçün iş stajının hesablanması


Net-dən Gross-a əmək haqqı hesablanması


Əmək haqqı ilə bağlı formaların hazırlanması


Dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün excel faylı


2018-ci il üçün Net-dən Gross-a əməkhaqqı hesablanması


Kassa Məxaric Orderinin Doldurulmasının Avtomatlaşdırılması


Ödəniş tapşırığının avtomatlaşdırılması


Ezamiyyə xərclərinin hesablanması kalkulyatoru