2022-ci il üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün Excel faylı

2022-ci il üçün Net-dən Gross-a və Grossdan Net-ə əməkhaqqı hesablanması

2021-ci il üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün excel faylı

2021-ci il üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün excel faylı

2021-ci il üçün Net-dən Gross-a əmək haqqı hesablanması

2021-ci il üçün Əmək Haqqı Cədvəli – Əmək Haqqından Tutulmalar necə hesablanacaq?

2020-ci il üçün Əmək Haqqı Cədvəli-Əmək Haqqından Tutulmalar necə hesablanacaq?

Exceldə soldan sağa doğru sıralamanı necə apara bilərik?

Exceldə bu həftə və keçən həftənin satışlarının müqayisəsi

Excel 2019 – Yeni data növləri

Microsoft Excel 2019-da 10 mühüm yenilik

2019-cu il üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün excel faylı

Həftəlik satış qrafikinin yaradılması

 Filtr əməliyyatının sürətləndirilməsi
 Təkrar adların yazılmasının sürətləndirilməsi
 Məlumatların yuxarı xanalara keçirilməsi
 1C hesab kartının sətirlərinin ayrılması
 Mühasiblər üçün daha yaxşı cəmləmə metodu
 Şaquli cədvəlin emalı
 Təhvil-təslim aktının avtomatlaşdırılması
 Təhvil-təslim aktının avtomatlaşdırılması (detallı)
 Excel faylına necə şifrə qoymalı?
 Excel faylını PDF formatına çevirmək qaydası
 Həftəlik overtime saatının hesablanması
 Excel faylına ad verərkən nələrə diqqət etməli?
 Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – azalan qalıq metodu
 Track changes – Excel faylında edilən hər dəyişikliyin qeydiyyatı
 Amortizasiya cədvəli və SLN funksiyası – Düz xətt metodu
 Valyutalı dəyərlərin səliqəyə salınması
 Xanadakı məlumatın gizlədilməsi
 Sətirləri sütunlara necə çevirməli
 EOMONTH funksiyası – hər ayın son gününün hesablanması
 Çirkin diaqramlardan necə azad olmalı (1-ci hissə)
 Çirkin diaqramlardan necə azad olmalı? (2-ci hissə)
Excel-də illər üzrə artım tempini necə hesablamalı?
Exceldə formul xətaları (formula errors) – #DIV/0! #REF! #NUM!
Exceldə daha sadə qrafik həllər
Filter sonrası sıra nömrələrinin avtomatik yenilənməsi
Professional hesabatları necə hazırlamalı?
Tab düyməsinin üstünlüyü
Mühasiblər üçün olduqca faydalı 5 shortcut
Mühasiblərin sürətini artıracaq 8 shortcut
Daşınmaz əmlak satışından verginin Exceldə hesablanması
Word faylından kopyaladığımız mətni Excel-də bir neçə sətrə necə bölməli?
NETWORKDAYS funksiyası – 2 tarix arasındakı iş günlərinin sayı
Exceldə WORKDAY funksiyası
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (1-ci üsul)
Excel-də tarix və saat funksiyaları
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (2-ci üsul)
Excel-də Weekday funksiyası
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (3-cü üsul)
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (4-cü hissə)
Excel’də layihələrin idarəedilməsində əvəzolunmaz vasitə
Excel-də ROUND funksiyası – yuvarlaqlaşdırma
2019-cu il üçün Əmək Haqqı Cədvəli – Əmək Haqqından Tutulmalar necə hesablanacaq?
2019-cu il üçün Net-dən Gross-a əmək haqqı hesablanması
Exceldə indiki dövr ilə keçən il eyni dövr arasındakı satışların müqayisəsi – SAMEPERIODLASTYEAR (DAX)
Exceldə xalis bu günkü dəyərin hesablanması – Video Təlimat
Diaqramlarda Maksimum və Minimum dəyərlərin fərqləndirilməsi

Cədvəllər:

 Məzuniyyətin hesablanması cədvəli
 Məbləğin söz ilə yazılması cədvəli
Maliyyə hesabatlarındakı rəqəmlər
Kreditin hesablanması kalkulyatoru
İş stajının hesablanması cədvəli
Bir neçə iş yeri üçün iş stajının hesablanması
Net-dən Gross-a əmək haqqı hesablanması
Əmək haqqı ilə bağlı formaların hazırlanması
Dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün excel faylı
2018-ci il üçün Əmək Haqqı Cədvəli-Əmək Haqqından Tutulmalar necə hesablanacaq?
2018-ci il üçün Net-dən Gross-a əmək haqqı hesablanması
Kassa Məxaric Orderinin Doldurulmasının Avtomatlaşdırılması
Ödəniş tapşırığının avtomatlaşdırılması
Ezamiyyə xərclərinin hesablanması kalkulyatoru