Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – azalan qalıq metodu

posted in: Excel, Xəbər | 0
Daha çox8

Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – azalan qalıq metodu. Amortizasiyanın nə olduğu və mahiyyəti haqqında bir öncəki yazıda müəyyən açıqlamalar … Daha çox

Təsisçi tərəfindən verilmiş əsas vəsaitlərə hansı halda amortizasiya hesablana bilər?

posted in: sual-cavab, Vergi, Xəbər | 0
Daha çox8

Təsisçi tərəfindən verilmiş əsas vəsaitlərə hansı halda amortizasiya hesablana bilər? Sual: Təsisçi gələcəkdə pulu ödənilmək şərtilə müəssisəyə avtomobil alıb avtomobil … Daha çox

Amortizasiya normalarından aşağı normalar tətbiq edildiyi halda yaranan fərq sonrakı illərdə gəlirdən çıxılır?

posted in: sual-cavab, Xəbər | 0
Daha çox8

Sual: Müəsisənin 2017-ci ildə amortizasiya hesablanması qanunvericiliyə əsasən 200 000 manat 2018-ci ildə isə 175 000 manat edir. Lakin 2017-ci … Daha çox

Əmlak vergisi hesablanarkən amortizasiya xərclərinin çıxılması qaydası

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Daha çox8

Əmlak vergisi hesablanarkən amortizasiya xərcləri-nin çıxılması qaydası Vergi Məcəlləsinin 114.3-1-ci maddəsini nəzərə alaraq aparılan əməliyyatları ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən … Daha çox

Vaxtı keçmiş malın silinməsi ƏDV bəyanaməsinin hansı sütununda qeyd olunmalıdır?

posted in: sual-cavab, Vergi, Xəbər | 0
Daha çox8

Vaxtı keçmiş mal silinərkən hansı vergi öhdəliyi yaranır? Sual: Vaxtı keçmiş mal müvafiq qayda da utilizasiya olunub, yəni silinib. Mal … Daha çox

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (6-cı addım)

posted in: muhasibat, Məqalə, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım 6-cı addım  Amortizasiya və aşınma barədə dəqiq təsəvvürə malik olmaq və onların … Daha çox

1 2 3
error: Content is protected !!