» » » İnventarlaşdırma nəticəsində olan artıq gəlmə vergi öhdəliyi yaradır?

İnventarlaşdırma nəticəsində olan artıq gəlmə vergi öhdəliyi yaradır?

posted in: sual-cavab, Vergi, Xəbər | 0
birbank biznes

İnventarlaşdırma nəticəsində olan artıq gəlmə vergi öhdəliyi yaradır?


Yerli rezident özəl hüquqi şəxsin sexlərin birində keçirilmiş inventarlaşma nəticəsində bir ədəd əsas vəsaitlərə aidiyyatı güman edilən əşya və 3 (üç) ədəd tez köhnələn əşya invertarlaşma komissiyası tərəfindən aşkar edilmişdir, həmin əşyalar direktorun əmri ilə müəssisənin mühasibat uçotunda olan əşyalar (obyektlər) sırasına (balansa) mədaxil olunmuşdurlar.

Sual:

Bu halda yerli rezident özəl hüquqi şəxs olan vergi ödəyicisi tərəfindən hansı vergilər hesablanmalı və ödənilməlidir? Xahiş edirəm cavabınızı həm ƏDV və mənfəət vergisi olan vergi ödəyicisi üçün, həm də sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan vergi ödəyici üçün hazırlayasınız. Bir də ki, inventarlaşdırma nəticəsində aşkar olunmuş (lakin mühasibat uçotunda barəsində məlumat aşkar olunmayan) əşyaların balans (ilkin) dəyərinin müəyyən etməsi (təyin) üçün mütləq qaydada kənar qiymətləndiricinin cəlb olunmalıdırmı ?

Cavab:

Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci maddəsinə əsasən rezident müəssisə üçün vergitutma obyekti onun mənfəətidir. Vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) ilə bu Məcəllənin X fəslində göstərilən, gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərq mənfəətdir. İnventarlaşma zamanı uçot artıq gəlmə zamanı müəyyən edilən aktivlərin dəyəri vergi ödəyicisinin gəlirlərinə aid edildiyi üçün, ümumi qaydada vergiyə cəlb olunur.

Sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektini təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) görə əldə edilmiş ümumi hasilat, habelə satışdankənar gəlirlərin həcmi təşkil edir. Qeyd etdiyiniz gəlirlər isə satışdankənar gəlir kimi, sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunur.

Vergi Məcəlləsinin 159.1-ci maddəsinə əsasən malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi, Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı tətbiq edilən ticarət əlavəsi və vergi tutulan idxal vergitutma obyektidir. Sorğunuzda qeyd olunan halda ƏDV-nin vergitutma obyekti yaranmır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci, 159.1-ci, 219.1-ci maddələri.

Mənbə: taxes.gov.az


Teleqram kanalımıza üzv olun


Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun.
Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.