» » » Mәzuniyyәt zamanı işçi xәstәlәnәrsә mәzuniyyәt günlәri artırılır?

Mәzuniyyәt zamanı işçi xәstәlәnәrsә mәzuniyyәt günlәri artırılır?

posted in: Xəbər | 0

 

Sual: Növbәti mәzuniyyәt zamanı işçi xәstәlәnәrsә mәzuniyyәt günlәri artırılırmı?

Cavab: Növbәti mәzuniyyәt (әsas vә yaxud әlavә mәzuniyyәt) zamanı xәstәlik vә ya zәdә nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә müavinәt, tәqdim olunmuş xәstәlik vәrәqәsinә әsasәn işçinin әmәk qabiliyyәtini itirdiyi bütün günlәr üçün verilir. Әmәkhaqqı saxlanılmadan mәzuniyyәtin vә ya uşağa qulluq etmәkdәn ötrü mәzuniyyәt zamanı әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә müavinәt verilmir. Xәstәlik vәrәqәlәrinә uyğun olaraq işçinin әmәk mәzuniyyәtinin müddәti artırılır.

Mənbə: labourrights-az.org

 

 

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.