» » » Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar

Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar

posted in: Uncategorized | 0

Hesablar planına uyğun olaraq, 64 N-li “Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar” hesabında göndərilmiş mal-material sərvətlərinə, yerinə yetirlimiş iş və xidmətlərə görə alınmış avanslar, həmçinin sifarişçilər üçün yerinə yetirlmiş, qismən hazır iş və məhsulların ödənişi üzrə hesablaşmalar uçota alınır və hesabat zamanı aşağıdakı yazılışlardan istifadə olunur:

DebetKredit                         Əməliyyatın məzmunu             
50, 51, 5264Sifarişçilərdən mal-material sərvətlərinə, iş və xidmətlərin müqabilində avans alınıb
6462Müqavilə şərtlərinə əsasən göstərilmiş iş və xidmətlər təhvil verildikdə alınan avans zaçot edilir
6450, 51, 52Avans şəklində alınan pul vəsaitləri müəyyən səbəb üzündən geri qaytarıldıqda
6480İddia müddəti qurtardığına görə, alınmış avans mənfəətə silinir
6480, 83Xarici valyutada alınmış avans məbləği üzrə məzənnə fərqi
80, 8364Xarici valyutada alınmış avans məbləği üzrə məzənnə fərqi

Leave a Reply

Your email address will not be published.