Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (3-cü hissə)

posted in: muhasibat, Məqalə, Xəbər | 0
Daha çox8

Mədaxil (satışdan hasil olan pul) – təşkilat, şirkət və sahibkar tərəfindən satış, iş və xidmətə görə əldə edilən pul vəsaitləri. … Daha çox

error: Content is protected !!