Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr

posted in: muhasibat, Məqalə, Xəbər | 0
Daha çox8

Başqa xalqlarla maliyyə münasibətlərində biz mühasibatlıq dilində danışmalıyıq. Dil müxtəlifliyi  mütləq şəkildə beynəlxalq anlaşılmazlığa, qorxuya və nifrətə gətirib çıxarır. Mühasibatlıq … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (17-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 17-ci hissə. Məqalənin 16-cı hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Müəssisənin mühasibat uçotunun bəzi prinsiplərini seçmək … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (16-cı hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 16-cı hissə. Məqalənin 15-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Kapitalist uçotu xüsusi mülkiyyət sahiblərinin … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (15-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 15-ci hissə Məqalənin 14-cü hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Mühasibat uçotu məlumatlarının qərarların layihələşdirilməsində … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (14-cü hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 14-cü hissə Məqalənin 13-cü hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Məlumdur ki, uçotun ən “çətinliyi” … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (13-cü hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 13-cü hissə Məqalənin 12-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Hesabdarlığın ictimai özünüidarənin iqtisadi və … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (12-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 12-ci hissə Məqalənin 11-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Hesabdarlıq, bir elm kimi, təsərrüfatın … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (11-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 11-ci hissə Məqalənin 10-cu hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Mühasibatın başlanğıcı qədim dövrlərdə gizlənir … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (10-cu hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 10-cu hissə Məqalənin 9-cu hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Avstraliyanın şərq sahillərinin az inkişaf … Daha çox

1 2
error: Content is protected !!