» » » Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (10-cu hissə)

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (10-cu hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

Mühasibatlığın roluMühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr

10-cu hissə

Məqalənin 9-cu hissəsini buradan oxuya bilərsiniz.

Avstraliyanın şərq sahillərinin az inkişaf etmiş yoxsul tayfalarını və Cənubi Amerikanın xalqlarını götürün. Onlar professor Şerzlin sözlərinə görə, hesablamaq üçün “bir”, “iki” və “üç” sözlərindən başqa say bilmirdilər, digərləri isə “iki” sözü ilə məhdudlaşırdılar, iki və ya üç sayından çox olan sözlərlə ifadə olunduqda isə bu çox mənasını verirdi. Aydındır ki, vəhşilərin bu cür acınacaqlı durumu zamanında hesabdarlıqdan söhbət belə gedə bilməzdi.

S.A. Smetanin

İnsan mədəniyyətinin başlanğıcında barmaqla saymağın rolu artıq ondan görünür ki, demək olar, bütün xalqlarda on sayı hesab sisteminin əsasını qoyub.

Lents

İbtidai insan heyvan səltənətinin ortasında çox ağır bir vəziyyətdə idi. Onun təbii silahı olan, əlləri, ayaqları, dişləri, öz gücünə görə daha yırtıcı və daha böyük heyvanlar qarşısında aciz idi.

K.T. Şeqolkov

Tarix bizlər üçün bu vəhşinin öz qonşusu olan vəhşi ilə ibtidai tipli dəyiş-düyüş sövdələşməsinə qoşulduğu andan başlanır.

V.İ. Levik

İctimai əmək bölgüsünün yaratdığı iqtisadi fəaliyyətin yeni elementi “mübadilə” ifadəsi ilə bir məfhuma birləşən mürəkkəb münasibətlər yaradır. Bir halda ki, əmək bölgüsünün prosesi sürətlə irəli gedir və qeyri-adi sürətlə inkişaf edir.

Q.F. Şerşeneviç

Mübadilə nə qədər sadə və daha asandırsa, iqtisadi həyat daha sürətli inkişaf edir. Sərbəst mübadilə ilə özünüzü yalnız bir təhlükəsiz məşğuliyyətə həsr etmək olar. Peşələrin çoxalması ilə əmək məhsulları kəmiyyətcə artır və keyfiyyətcə yaxşılaşır. Bütün bunlar isə ümumi rifahın yüksəlməsinə gətirib çıxarır.

V.İ. Lixaçev

Mübadilə o zaman yaranır ki, istehlakla istehsal arasında bilavasitə əlaqə dağılır və təsərrüfat nemətləri məşğulluğun bölünməsi nəticəsində bir təsərrüfatdan digərinə keçir, ilkin istehsalçıya qayıtmır, kənar şəxsə, daha çox isə əvvəlcədən məlum olmayan istehlakçıya tərəf istiqamət alır.

Manuilov

İnsanlar arasında ticarət əlaqələrinin başlanğıcı ən qədim zamanlarda yoxa çıxır. Lakin bir qədər sonra da düzgün ticarət yarana bilməzdi.

M. Rotşild

Qədim zamanlarda mövcud olmuş və təbiət və əmək əsərlərinin qarşılıqlı mübadiləsi ilə məhdudlaşan xırda ticarət dövriyyələri çox sadə və sayına görə ilkin olaraq yazılı nişanların olmaması üzündən qeydə alınmırdılar, o səbəbdən əvvəlcə yaddaşla kifayətlənməli olurdular.

İ.Q. Maksimov

Məqalənin 11-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz.


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.
Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun
Mühasibatlığın rolu