» » » Dövlətin iqtisadi siyasəti (3-cü hissə)

Dövlətin iqtisadi siyasəti (3-cü hissə)

posted in: Xəbər | 0

Dövlətin iqtisadi siyasəti (3-cü hissə)dövlətin iqtisadi siyasəti, dünya iqtisadiyyatı, iqtisadiyyat

Bundan başqa, nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi fəaliyyət növlərinin və ya layihələrin böyük miqyası ucbatından elə resurslar və biliklər tələb olunur ki, bu da yalnız hökumət tərəfindən cəmləşdirilə və səfərbər oluna bilər. Özəl sektorun fəaliyyətini həyata keçirmək üçün yalnız ictimai sektorda olan məlumatlar lazımdır (yəni, dövlət və müvafiq orqanlar olmasaydı, özəl sahibkarın informasiyanın toplanması və emalı üzrə xərcləri ondan potensial faydanı əhəmiyyətli dərəcədə üstələyərdi).

Əksər Qərb ölkələrinin iqtisadi siyasəti təxminən XX əsrin 70-ci illərinin ortalarına qədər keynsian nəzəriyyəsinin postulatları üzərində qurulmuşdur. Ancaq hökumətin iqtisadiyyata həddən artıq müdaxiləsi bazar prinsiplərinin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxardı.70-ci illərdə ölkələr iqtisadiyyatın səmərəliliyinin, elmi-texniki tərəqqinin sürətinin azaldılması, böhran proseslərinin kəskinləşməsi, artan inflyasiya, sosial asılılıq, bürokratiya və s. problemlərlə üzləşdilər. Bu, iqtisadi həyatın tənzimlənməsinin alternativ variantlarının axtarışına gətirib çıxardı.


Dövlətin iqtisadi siyasəti (2-ci hissə)


Keynsian ideyalarından imtina baş verir və bazarın özünütənzimləməsini bərpa etmək arzusu güclənir, yəni, hökumətin funksiyalarında bazarın onun əlavə edilməsinə və dəstəklənməsinə keçid həyata keçirilir.

80-ci illərdə ölkələrin əksəriyyəti iqtisadi islahatlar aparmağa başlayır:

  • rəqabətin stimullaşdırılmasına və istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilmiş dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi;
  • xarici ticarətdə idxal rüsumlarının və kəmiyyət məhdudiyyətlərinin ləğv edilməsi, bu da onu nisbi qiymətlərdəki dəyişikliklərə daha həssas edir;
  • kreditlərin və faiz dərəcələrinin tənzimlənməsinin liberallaşdırılması, bu da kredit bazarının mühüm paylayıcı funksiyalarının bərpasına gətirib çıxarır;
  • qiymət tənzimləməsinin və iqtisadi fəaliyyət azadlığının digər məhdudiyyətlərinin azaldılması, çünki tənzimlənən qiymətlər həmişə bazar münasibətlərini təhrif edir, iqtisadi səmərəliliyi azaldır və icarə oriyentasiyalı davranışını stimullaşdırır;
  • əsas malların subsidiyalaşdırılması qiymətlərin enməsinə səbəb olur, bəzi hallarda tələbat tələsik və resursların israfı olduğu dərəcədə endirilir.

İqtisadi islahatlar sahibkarlığın aktivliyinin təşviqinə və sosial ələbaxımlılığın aradan qaldırılmasına istiqamətlənib. Bütün ölkələrin təcrübəsi göstərdi ki, iqtisadi tərəqqinin şərti bazar özünü tənzimləməsidir. Eyni zamanda, heç bir ölkədə iqtisadiyyat dövlətin təsiri olmadan fəaliyyət göstərmir.

Tarixi təcrübə göstərdi ki, “demokratik tənzimlənən bazar iqtisadiyyatı kimi iqtisadiyyata alternativ yoxdur” (Y. Pevner, Rusiya iqtisadçısı) bazar yanaşmasının hərtərəfli olduğunu, hər şeyə (o cümlədən insan davranışına, dövlətin hərəkətlərinə də) tətbiq oluna bilər.

Məcburetmə hüququ dövlətin əsas fərqləndirici əlamətidir. “Məcbur etmək – P. Heyne “İqtisadi düşüncə tərzi” kitabında yazır, – insanları birgə fəaliyyətə sövq etmək, onların seçim azadlığını məhdudlaşdırmaqdır”. Məcburetmə əqidə ilə birləşir. Amma, bazar da bu hüquqa malikdir (məsələn, reklamın köməyi ilə). Məcburetmə, dövlət mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməsinə əsaslanan könüllü mübadiləni tamamlayaraq vətəndaşların hərəkətlərinin razılaşdırılmasını təmin edir.Teleqram qrupumuza üzv olunƏn son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun