Əsas vəsaitlərin təmiri

posted in: Uncategorized | 0
Daha çox8

Müəssisədə olan əsas vəsaitlərin düzgün istifadəsində onların təmiri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Buna görədə hər bir müəssisə sahib olduğu əsas … Daha çox

Əsas vəsaitlər hansılardır?

posted in: Uncategorized | 0
Daha çox8

Əsas   vəsaitlərin   uçotunun   təşkili    və    obyektləri   haqqında   dəqiq informasiyanın formalaşması üçün onların əsaslandırılmış təsnifləşdirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. «Müəssisələrin mühasibat uçotunun … Daha çox

Əsas vəsaitlər nədir?

posted in: Uncategorized | 0
Daha çox8

Müəssisənin istehsal (xidmət) sferasında bir ildən çox iştirak edən, dəyəri normativ sənədlərlə tənzimlənən, köhnəldikcə öz dəyərini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normalarla … Daha çox

error: Content is protected !!