» » » Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (7-ci hissə)

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (7-ci hissə)

posted in: mühasib, Xəbər | 0

Mühasibatlığın roluMühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr

7-ci hissə

Məqalənin 6-cı hissəsini buradan oxuya bilərsiniz.

Mühasibat uçotunun əsas vəzifəsi-ilkin uçot məlumatlarının ardıcıl xülasəsi və qruplaşdırılması vasitəsilə müəssisənin vəsaitlərinin vəziyyətinin və hərəkətinin ümumiləşdirilmiş modelini qurmaqdır  ki, bu da müəssisənin kaleydoskopu üçün ayrı-ayrı faktları vahid təsərrüfat orqanizmi kimi görməyə, onun fəaliyyətinin nəticələrini qiymətləndirməyə imkan versin.

 İ.P. Denisova

İdarəetmənin məqsədi – sistemin dəyişənlərinə təsir göstərməklə yeni, əvvəlcədən təyin edilmiş vəziyyətə keçirilməsidir.

İ.A. Berq

Hesabdarlıq işin maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin işıqlandırılması üçün yeganə düzgün mənbə kimi, işin həyatında baş verən bütün faktiki məlumatları əks etdirən və qruplaşdıran amil kimi xidmət etməlidir.

A.A. Moşkin

Hesabdarlığın təyinatı, ümumiyyətlə, təsərrüfatın tam və dəqiq mənzərəsini, yəni onun yalnız müəyyən məqamlarda vəziyyətini deyil, həm də təsərrüfata xas olan əməliyyatların gedişini təqdim etməkdən ibarətdir.

A.Z. Popov

Hesabdarlığın əsas funksiyası administrasiyaya xidmət etməkdən ibarətdir və məhz, onun işinin daha sərfəli, daha qənaətli və ehtiyatlı aparılmasını asanlaşdıran məlumatlarla təchiz olunmasından ibarətdir.

C. Blis

İnsanlar dərk etməyə başlayıblar ki, tarixin öyrənilməsi peşənin nüfuzunu artırır, praktiki problemlərin anlaşılmasını asanlaşdırır, həyat tərəfindən irəli sürülmüş yeni suallar yaradır, mühasibat uçotuna sevgi aşılayır, çünki işin əsl iş olması üçün rəngsazın – rəssam, bənnanın – memar, kontorçunun – mühasib olması gərəkdir.

Y.V. Sokolov

Yalnız elmimizin tarixini öyrənməklə, biz ikili mühasibatın mahiyyətini aydın şəkildə dərk edirik və gələcək inkişafında onun ləyaqətini və iqtisadiyyat üçün əhəmiyyətini düzgün qiymətləndirməyi öyrənirik.

K.P. Keyl

İkili mühasibatın bütün mahiyyətini anlamaq üçün, hesabdarlıq tarixinin öyrənilməsi lazımdır; yalnız hesabdarlığın tədricən inkişafı ilə tanışlıq bizə təsərrüfat həyatı üçün onun üstünlüklərini və əhəmiyyətini layiqincə qiymətləndirməyi öyrədir.

İ.Q. Maksimov

Mühasibat uçotunun tarixi – geniş bir qəbiristanlıqdır, hansı ki, hər bir məktəb – soyad sərdabəsidir, hər bir ad sərdabədir – hansı ki, hesabdarlıq və hesabşünaslıq ideyaları dəfn edilib, hər bir ürək – itmiş illüziyaların və ümidlərin qoyulduğu bir qabdır.

Y.V. Sokolov

Məqalənin 8-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz.


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.
Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun
Mühasibatlığın rolu