Dividendlərin vergiyə cəlb edilməsi

posted in: sual-cavab, Xəbər | 0
Daha çox8

Hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra … Daha çox

Kommunal xərclərin ödənilməsi necə aparılmalıdır?

posted in: Xəbər | 0
Daha çox8

“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, kommunal xərclərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir. Dövlət Vergi Xidmətindən … Daha çox

error: Content is protected !!