» » » Mühasibat və vergi uçotunun fərqi (3-cü hissə)

Mühasibat və vergi uçotunun fərqi (3-cü hissə)

posted in: Xəbər | 0

Mühasibat uçotu Vergi uçotuMühasibat və vergi uçotu arasında fərq

3-cü hissə

Məqalənin 2-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz.

Vergi uçotunun mahiyyəti

Vergi hesabatının öz hesabat obyekti, ümumiləşdirilmiş desək, təşkilatın təsərrüfat planının da eyni fəaliyyəti vardır.

Lakin, qanunverciliyə dair öz hərəkətlərinin (təsərrüfat əməliyyatlarının) düzgünlüyünü təsdiq etmək məqsədi ilə və dövlət vergitutma normalarının yerinə yetirilməsi məqsədi ilə ondan (sistemləşdirilmiş şəkildə toplayır, təhlil edir, ümumiləşdirir) istifadə edir.

Vergi uçotunun qaydası (xüsusi vergi reyestrlərinin strukturu və ilkin informasiyanın işlənməsi sistemi) həmçinin qanunvericilik normaları (Vergi məcəlləsi) ilə müəyyən edilir. Vergi hesabatlarının aparılması üçün iki növ / üsul nəzərdə tutulur:

  • Mühasibat uçotuna arxalanmaqla (əsas kimi ilkin sənədləri götürməklə).
  • Müstəqil – mühasibat uçotundan ayrılıqda.

Bu uçotun məqsədləri isə vergi hesabatlarının gələcək istifadəçilərinin xarici və daxili maraqlarına qarşılıqlı şəkildə tabedir.

Birincisi – birincilər, təşkilatın təsərrüfat fəaliyyətinin qanunauyğunluğuna dövlət nəzarəti orqanları və onun vergitutma normalarına (yəni, müxtəlif vergi xidmətləri) riayət etməsidir.

İkinci isə təşkilatın administrasiyası / rəhbərliyi tərəfindən təqdim olunur. Bu vəziyyətdə vergi uçotunun məqsədi qurumun xərclərinin optimallaşdırılması və nəzarət edilməsidir (qeyri-istehsal xərcləri də daxil olmaqla – əməkhaqqı, işçilərə maddi yardım).

Ondan əlavə bu eyni zamanda vergiləri və vergi risklərini optimallaşdırır.

Vergi uçotu mühasibat uçotundan nə ilə fərqlənir?

Əvvəllər də qeyd edildiyi kimi, təşkilatın təsərrüfat fəaliyyəti, həm mühasibat, həm də vergi uçotu müəyyən məqsədlər güdür. İki hesabat növü arasında əsas fərqi məhz, onlar müəyyən edirlər.

Əgər birincinin istisnasız olaraq yalnız qiymətləndirmək və nəzarət etmək bacarığı varsa (təsərrüfat əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinin düzgünlüyü və təşkilatın kapitalının cari vəziyyəti), ikinci qanunvericiliyin tələblərinin yoxlanılması və yerinə yetirilməsi üçün vacibdir.

Əsas fərqlərdən təsərrüfat fəaliyyətinin müəyyən nüanslarına aid olan digər, daha lokal və konkret məqamlar da çıxış edir. Məsələn:

  1. Uçotun aparılması və hesabatların tərtib edilməsi qaydası, forması müxtəlif normativ müddəalarla tənzimlənir.
  2. Vergi uçotu, onun qaydası bütün təşkilatlar üçün eynidir, mühasibat uçotu isə fəaliyyət növündən (kommersiya və ya büdcə əsasında) asılıdır.
  3. Bu uçotlarda və gəlirlərin müəyyənləşdirilməsində fərqlidirlər: mühasibat uçotu yalnız hesablama metodundan istifadə etməyi nəzərdə tutur, vergi uçotunda ona mütləq kassa metodu əlavə edilir.
  4. Həmçinin vergi hesabatlarında bu gəlirlər birbaşa və dolayı olaraq bölüşdürülməlidir/qeydə alınmalıdır.
  5. Təşkilatın heç də bütün (identik olmayan) xərcləri, gəlirləri mühasibat uçotu və vergi uçotu üçün məsrəflər hesab olunmur.
  6. Təsərrüfat əməliyyatlarının müəyyən siyahısı (məsələn, işçilərə qeyri-müqavilə ödənişləri və ya müəyyən əmlakın hədiyyə kimi alınması) mühasibat uçotunda əks etdirilmir, belə ki, vergitutma ilə bağlı deyil.

Teleqram qrupumuza üzv olunƏn son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Mühasibat və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun