» » » Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (11-ci addım)

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (11-ci addım)

posted in: muhasibat, Məqalə, Xəbər | 0

11-ci addım

Qiyməti ƏDV ilə birlikdə və ƏDV olmadan bilmək. Faktura hesabını, həmin sənədin xarakteristikasını bilmək.

Bütün vergilər hər ay, rüb və il başa çatdıqdan sonra ödənilir. Gəlirdən vergini hesablamaq üçün mühasibatlıq öncə müəssisənin gəlirini müəyyən etməlidir. Əmlak vergisini hesablamaq üçün mühasibat şöbəsi ilk növbədə müəssisənin əmlakının dəyərini müəyyən etməlidir. Fərdi mənfəət vergisini, eləcə də sosial vergini hesablamaq üçün mühasibat şöbəsi hər bir əməkdaşın gəlirini müəyyən etməlidir. Bu hesablamaların hər biri – çox ciddi bir məsələdir. Lakin, bu yalnız  müəssisə mühasibatlığı çərçivəsində baş verir.

Əlavə dəyər vergisi – tamamilə başqa bir şeydir. Əlavə dəyərə hesablanan vergi adətən qısaca – ƏDV adlandırılır. ƏDV-nin hesablanması üçün ayrı bir sənəd var – faktura hesabı.

  • əmtəənin ƏDV-siz qiyməti;
  • ƏDV vergi tarifi;
  • ƏDV məbləği;
  • ƏDV ilə malların qiyməti.

Malları göndərən müəssisədə faktura tərtib edilmiş fakturalar kimi qeyd olunur və malları alan müəssisədə isə faktura, alınan fakturalar kimi qeyd olunur.

Mağazada adi bir alıcıya mal satılan zaman faktura yazılmır, orada kassa çeki vurulur, burada ƏDV məbləği göstərilir. Faktura kompüter proqramı tərəfindən verilir.

“ƏDV olmadan” bir qiymət və ƏDV daxil başqa bir qiymət var. ƏDV-nin məbləğini müəyyən etmək üçün, bütün məbləği ƏDV-dən 1,18 (ƏDV dərəcəsi ilə 18%) bölməlisiniz və siz ƏDV olmadan qiyməti alacaqsınız. Sonra bu məbləği 18% artırın və ƏDV məbləğini əldə edin. Məsələn: ƏDV ilə birlikdə 140 minlik məbləğdir. Məbləği ƏDV nəzərə alınmadan və ƏDV məbləğini müəyyən etmək lazımdır.

Müəyyən edirik: 140.000 / 1.18 = 118.644 ƏDV olmayan məbləğdir. Sonra 125.000 x 18% = 22.500 bu, ƏDV məbləğidir.

ƏDV-siz 125 000 məbləği, ƏDV ilə birlikdə nə qədər olacaq?Müəyyən edirik: 125 000×1,18 = 147.500

Məqalənin əvvəlki hissəsini (10-cu hissəni) bu linkə daxil olaraq oxuya bilərsiniz.

Mühasibat və Audit xidmətləri üçün bizə müraciət edin
+994 12 598 20 70
+994 50 210 07 15
info@audit.az

Leave a Reply

Your email address will not be published.