Əmək məzuniyyətinin günləri müxtəlif aylarda olarsa, məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi ayrılıqda hesablanmalıdırmı?

posted in: Uncategorized | 0
Daha çox8

Əmək məzuniyyətinin günləri müxtəlif aylarda olarsa, məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi ayrılıqda hesablanmalıdırmı? Sual: Əgər hər hansı bir işçi … Daha çox

error: Content is protected !!