birbank biznes

ŞHV-yə iki dəfə düşmə, sistemin yüklü olduğu vaxtda, göndərilən bəyannamənini təstiqlənməsi üçün olan sorğunun təkrar göndərilməsi səbəbindən baş verir.

Qeyd olunan halın baş verməməsi üçün sistemdə müəyyən qabablayıcı tədbirlər həyata keçirilmişdir.