1 günə girovsuz və zaminsiz sürətli kredit

Exceldə yığılmış qaimələri EFP-yə əlavə (import) etdikdə ƏDV məbləğində qəpik fərqi yaranır. 

Qeyd olunan hal exceldə həmin sütunların rəqəmlərinin yuvarlaqlaşdırılması ilə bağlı məsələdir.

Ədədlər exeldə yuvarlaqlaşdırıldıqdan sonra import edilərsə, qeyd edilən hal baş vermir.