Mühasibat uçotunun əsasları – mühasibat uçotu nədir?

posted in: Uncategorized | 0
Daha çox8

Mühasibat uçotu müəssisənin, idarənin, təşkilatın və başqa təsərrüfat subyektlərinin əmlakının, öhdəliklərinin, kapitalının, dövriyyə vəsaitlərinin və ümumiyyətlə, bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin natural … Daha çox

error: Content is protected !!