Əməyin mühafizəsi sahəsində mülkiyyətçinin və işəgötürənlərin vəzifələri nədir?

posted in: Xəbər | 0
Daha çox8

əməyin mühafizəsi üzrə standartların, normaların və qaydaların tələblərinə əməl edilməlidir; binaların, qurğuların, avadanlığın və texnoloji proseslərin  təhlükəsizliyinə riayət edilməlidir; bilavasitə iş … Daha çox

error: Content is protected !!