“Mühasibat uçotu” termininin müəyyən edilməsi

posted in: muhasibat, Məqalə, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibat uçotu – bu,  bütün təsərrüfat əməliyyatlarında davamlı və sənədləşdirilmiş mühasibat uçotu vasitəsilə əmlakın, təşkilatın öhdəliklərinin və onların hərəkətləri barədə … Daha çox

error: Content is protected !!