Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (15-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 15-ci hissə Məqalənin 14-cü hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Mühasibat uçotu məlumatlarının qərarların layihələşdirilməsində … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (14-cü hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 14-cü hissə Məqalənin 13-cü hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Məlumdur ki, uçotun ən “çətinliyi” … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (12-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 12-ci hissə Məqalənin 11-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Hesabdarlıq, bir elm kimi, təsərrüfatın … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (11-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 11-ci hissə Məqalənin 10-cu hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Mühasibatın başlanğıcı qədim dövrlərdə gizlənir … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (10-cu hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 10-cu hissə Məqalənin 9-cu hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Avstraliyanın şərq sahillərinin az inkişaf … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (9-cu hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 9-cu hissə Məqalənin 8-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Hesab olmadan bəşəriyyət yaşaya bilməzdi … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (8-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 8-ci hissə Məqalənin 7-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Hesabdarlığın başlanğıcını bizdən əsrlərin dərinliyi … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (7-ci hissə)

posted in: mühasib, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 7-ci hissə Məqalənin 6-cı hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Mühasibat uçotunun əsas vəzifəsi-ilkin uçot … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (6-cı hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 6-cı hissə Məqalənin 5-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. Mühasibat uçotunun əsas vəzifəsi-ilkin uçot … Daha çox

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (5-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Daha çox8

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr 5-ci hissə Məqalənin 4-cü hissəsini buradan oxuya bilərsiniz. İdarəetmənin xarakterik xüsusiyyəti – fəaliyyət … Daha çox

1 2
error: Content is protected !!