Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (1-ci hissə)

posted in: muhasibat, Məqalə, Xəbər | 0
Daha çox8

Avans hesabatı – Hesabat üçün alınan məbləğləri, əslində çəkilmiş xərcləri, hesabat məbləğlərinin balansını və ya onların köçürülməsini göstərən hesabat verən … Daha çox

error: Content is protected !!