Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası (köhnəlməsi) hesabı

posted in: Uncategorized | 0
Daha çox8

  102№-li “Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası (köhnəlməsi)” hesabı müəssisənin mülkiyyətində olan qeyri-maddi aktivlərin köhnəl-məsi üzrə məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qeyri-maddi … Daha çox

error: Content is protected !!