» » » Ödənişsiz məzuniyyətlərdən istifadə hüququ

Ödənişsiz məzuniyyətlərdən istifadə hüququ

posted in: Uncategorized | 0

Qohumluq borcunun yerikə yetirilməsi ilə bağlı ailə, məişət və başqa sosial məsələləri təxirə salmadan həll etmək, təhsil almaq, yaradıcı elmi işlə məşğul olmaq üçün, habelə yaşına, fizioloji keyfiyyətlərinə və digər üzürlü səbəblərə görə işdən ayrılmaq zərurəti olduqda işçinin ödənişsiz məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ vardır.