birbank biznes

mühasibat uçotu

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (1-ci addım)

Azbukaucheta.com saytında mühasibat uçotu ilə bağlı yadda saxlamağın və öyrənməyin zəruri olduğu 13 addım barədə maraqlı bir məqalə dərc edilib. Aktuallıq kəsb etdiyini nəzərə alıb, həmin yazını sizin diqqətinizə çatdırırıq.

 

addım

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (2-ci addım)

Banklar – bütün pul əməliyyatlarının həyata keçirildiyi müəssisələrin hesablaşma hesablarının açıldığı müəssisələrdir. Banklar müəssisənin (hüquqi şəxslərin) bu hesablaşma hesablarına və fiziki şəxslərin hesablarına xidmət edirlər.

 

 

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (3-cü addım)

İstehsalat və iqtisadi fəaliyyət dövründə müəssisələr və şirkətlər işgüzar səfərlərə, dəftərxana ləvazimatı almağa, poçt sifarişlərinin ödənilməsinə, notariat xidmətlərinə və digər xərclərə ehtiyac duyurlar.

 

 

Mühasibat uçotu Addım

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (4-cü addım)

Bu anlayışlar mühasiblər, iqtisadçılar və maliyyəçilər üçün əsasdır. Əgər bunu mənimsəyə  və öyrənə bilməsəniz, onda sonrakı mərhələni də öyrənə bilməyəcəksiniz.

 

 

 

Mühasibat uçotunu öyrənənlər Mühasibat uçotuMühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (5-ci addım)

Əsas vasitələrin nə olduğunu dərk etmək və onların materiallardan (mal-material ehtiyatı) fərqini öyrənmək.

 

 

Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (6-cı addım)

Torpaqdan başqa istənilən əşyanın, uzunmüddətli istifadə edilən aktivlərin müəyyən bir istifadə müddəti var. Və xidməti müddət ərzində bu aktivlərin – əsas vasitələrin dəyərini istehsal olunan məhsulun dəyərinə paylamaq lazımdır.

 

 

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (7-ci addım)

Əmtəələrin nə olduğunu və onların maddi dəyərlərdən fərqini dəqiq bilmək lazımdır. Hazırda ticarət müəssisələri üstünlük təşkil edir. Orada çalışarkən, nə ilə məşğul olduğunuzu bilməlisiniz.