» » » Mühasibat uçotunun aparılması: şübhəli borclar

Mühasibat uçotunun aparılması: şübhəli borclar

posted in: muhasibat, Məqalə, Xəbər | 0
birbank biznes

borclarMühasibat uçotunun aparılması: şübhəli borclar

Müasir dövrdə bütün şirkətlər istisnasız olaraq mühasibat uçotunu aparmağa borcludurlar. Eyni zamanda şübhəli borcları müəyyənləşdirmək və onlara ehtiyat yaratmaq lazımdır. Bütün bu işlər mühasibat uçotu və mühasibat hesabatlılığı ilə bağlı əsasnamədə nəzərdə tutulur.

İlk növbədə şübhəli borcların hansı dövrülük üzrə aşkara çıxarılmasını müzakirə edəcəyik. Ümumi cavab ondan ibarətdir ki, mühasibat uçotu siyasətiniz iqtisadi fəaliyyət faktlarının mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarında vaxtında əks olunmasını təmin etməlidir. Bunların zamanında əks olunması, qərar qəbul edənlərdən əldə edilən məlumatların mövcudluğu deməkdir, eyni zamanda bu, onların qəbul etdiyi qərarlara  öz təsirini göstərə bilməsi anlamına da gəlir.

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun.

Bir qayda olaraq, məlumatın faydalılığı onun müddətinin artması ilə aşağı düşür. Şübhəli borcların müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar vaxtında zamanında ortaya çıxan tələblər şirkət haqqında məlumatların dərhal müəssisə rəhbərlərinə təqdim edilir və onlar tərəfindən idarəedici qərarlar qəbul qəbul olunmasında istifadə olunur. Axı, mühasibat uçotu öz-özlüyündə əhəmiyyəti deyil, ancaq istifadəçilərin maraqları üçün aparılır. Nəticədə, mühasib müqavilə üzrə ödəmə tarixləri üzrə debitor borclarının analitik hesabını təşkil etməlidir, həmçinin borcalanların ödəmə qabiliyyətinə nəzarət etməlidir. Bundan əlavə, zəmanətlər ilə təmin edilmiş borcları ayırmaq lazımdır. Bu cür borclar daha likvidli hesab olunur. Lakin, ilk baxışda belədir.

Şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar və qarşılıqlı borclar

Vergi uçotunda şübhəli borc – bu müqavilədə nəzərdə tutulan şərtlər çərçivəsində malın satılması, işlərin yerinə yetirilməsi, xidmətlərin göstərilməsi, bu borcun ödənilmədiyi və girov, zəmanət və ya bank zəmanəti ilə təmin edilməməsi ilə bağlı yaranmış borclardır.

Şübhəli borclar üzrə hesablama metodunu tətbiq edərkən, hesabat vergi dövrünün sonunadək həyata keçirilmiş debitor borclarının inventarlarının nəticələrinə əsasən ehtiyat yarada bilərsiniz. Bu halda kontragent qarşısında  ödənilməli olan qarşılıqlı iddia varsa, qarşı tərəfin alacaqlarının bir hissəsi şübhəli borc hesab olunur, hansı ki, qarşılıqlı kreditor borcunun miqdarını ötüb keçir. Və sözügedən borcların nə vaxt yaranması vacib deyil.


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.