birbank biznes

mühasibat uçotuMühasibat uçotu mühasibatlıq sənədlərindən başa düşülə bilməz. O, iqtisadi həyat faktlarının qeydiyyatı prosedurlarını təsvir edir, lakin məzmununu açıqlamır. Onları oxumaq olur, amma, onların köməyilə mühasibat uçotunu başa düşmək mümkün deyil.  Hesabdarlığın predmeti sənədlər, yəni, iqtisadi həyat faktları haqqında məlumatlardır. Praktiki mühasibat uçotunda dəyərlərin və faktların özü deyil, ilkin sənədlərdə bağlanmış məlumatlar əks etdirilir.

Mühasib məlumatı sənəddən götürür, özü də  bu zaman yalnız idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi ilə bağlı proseslərə real təsir göstərə biləcək informasiya lazımdır. Mühasibat uçotu iqtisadi prosesi vahid bir bütövlükdə təmsil edir – bu, mühasibin şüurlu və məqsədyönlü işinin məhsuludur.

Təhlil uçota daxil edilir və üzvi şəkildə həyata keçirilmir. Hər kəs uçot məlumatlarında ilk növbədə onu maraqlandıran şeyləri gördüyünə görə, eyni mühasibat proseduru müxtəlif yollarla şərh edilə bilər. Beləliklə, dünyanın müxtəlif  ölkələrində fərqli milli mühasibat uçotu məktəbləri formalaşmışdır.

Bütün dövrlərdə təsərrüfat həyatının faktlarını təsvir edərkən, müxtəlif  tarixi dövrlərin mənbələrində təsvir olunan ümumi kateqoriyalar aşkar edilmişdir. İqtisadi inkişaf baş verdikcə, insanların fəaliyyətlərinin xüsusiyyətləri ilə əlaqəli olan mühasibat kateqoriyaları müxtəlif formalar almaqla, transformasiya olunurdu. İstənilən bir mühasibat kateqoriyası, istənilən hesab təsərrüfat prosesi ilə məşğul olan bu və ya digər şəxslərin maraqlarını əks etdirir və eyni zamanda həmin maraqları həm də gizlədir.

Mühasibat uçotunun inkişaf tarixi bir neçə minillikləri təşkil edir ku, bu illər ərzində dünyanın müxtəlif ölkələrinin müxtəlif xalqlarında uçot formaları və metodları formalaşmışdır. Mühasibat uçotunun müasir metodologiyası, onun elmi nəzəriyyələri və beynəlxalq standartları nəzəri ardıcıllıq məcrasında mühasibat uçotunun inkişafının qanunauyğun davamıdır.

Daha ətraflı oxumaq üçün aşağıdakı keçidlərə daxil ola bilərsinizTeleqram qrupumuza üzv olunƏn son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun