» » » Mühasib və psixologiya (2-ci hissə)

Mühasib və psixologiya (2-ci hissə)

posted in: mühasib, Məqalə, Xəbər | 0

Mühasib və psixologiya

2-ci hissə (1-ci hissəni bu linkə daxil olmaqla oxuya bilərsiniz)

Mühasibin emosional intellekt etikası

İntellekti təşkil edənlər

Dj. M. Stayn intellektin altı müxtəlif növünü qeyd edir:

  • verbal – sözlər sahəsi: söhbət, məktub, oxuma və eşitmə;
  • vizual – görmə və görmə obrazları sahəsi;
  • məntiqi – düşüncə sahəsini əhatə edir, problemin şüurlu şəkildə idarə olunması və bəzi baxışların həlli;
  • yaradıcı – orijinallıq, yenilik, aydınlatma və yeni ideyaların generasiyası sahəsini əhatə edir;
  • fiziki – bədən, koordinasiya, çeviklik və fiziki vərdişlərin əldə olunması sahəsini əhatə edir;
  • emosional – şəxsi hisslər, eləcə də digər adamların hisslərini, bütün daxili və şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqə sahəsini əhatə edir.

Müəssisədə mühasibat uçotu sisteminin təşkili zamanı uçot-analitik fəaliyyəti yerinə yetirən mühasibin psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaq çox zəruridir. Mühasibat uçotu obyektlərinin təsnifatının mühasiblərin intellekt tiplərindən asılı olaraq cədvəlini təqdim edirik.

Aktivlər
Mühasib intellektinin tipləri
Passivlər
Dövriyyədənkənar

Aktivlər.

Финансовые

yatırımlar.

Təxirə salınmış

Vergilər

Aktivlər

İntellekt növləri:

sözlər, danışıq, məktub, oxumaq, dinləmək sahəsini əhatə edir

Fondlar.

Ehtiyatlar.

Dayanıqlı passivlər (kreditlər və istiqrazlar). Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

Məntiqi:

düşüncə sahəsini əhatə edir, problemin şüurlu şəkildə idarə olunması və bəzi baxışların həlli

Əsas vəsaitlər.

Материальные ценности. Pul vəsaitləri

Vizual: görmə və görmə obrazlarını əhatə edir
Fiziki:

bədən, koordinasiya, çeviklik və fiziki vərdişlərin əldə olunması sahəsini əhatə edir

Qeyri-material

Aktivlər.

Şərti aktivlər

Yaradıcı:

orijinallıq, yenilik, aydınlatma və yeni ideyaların generasiyası sahəsini əhatə edir

Paylaşdırılmayan gəlir (ödənilməyən zərər). Müəyyən dövr üçün gəlir (zərər).

Şərti öhdəliklər

Aktivlər Mühasibin intellekt tipi Passivlər
Hesablarda vəsaitlər (debitor) Emosional: şəxsi hisslər, eləcə də digər adamların hisslərini, bütün daxili və şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqə sahəsini əhatə edir

 

İstiqraz vəsaitləri (kredit)

Teleqram kanalımıza üzv olun


Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun.
Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.