» » » Müəssisələrin birləşməsi nəticəsində əldə edilmiş qeyri-maddi aktivlər

Müəssisələrin birləşməsi nəticəsində əldə edilmiş qeyri-maddi aktivlər

posted in: Uncategorized | 0

”Təşkilatların fəaliyyətlərinin birləşdirilməsi üzrə” 18 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına əsasən, əgər qeyri-maddi aktiv müəssisələrin birləşməsi nəticəsində əldə olunarsa, bu aktivin ilkin dəyəri onun alış tarixinə olan ədalətli dəyərini əks etdirir.