» » » Məzuniyyətlərin verilməsinin və başqa vaxta keçirilməsinin qadağan edildiyi hallar

Məzuniyyətlərin verilməsinin və başqa vaxta keçirilməsinin qadağan edildiyi hallar

posted in: Uncategorized | 0

İllik məzuniyyətin minimum müddətinin bir iş ilindən başqa iş ilinə keçirilməsi, habelə 2 il ərzində dalbadal illik məzuniyyətin minimum müddətindən artıq hissəsinin verilməməsi qadağandır.

Zərərli, təhlükəli və ağır əmək şəraitinə görə əlavə məzuniyyət hüququ olan işçilərə, 18 yaşına çatmamış işçilərə əmək məzuniyyətinin, habelə uşaqlı qadınlara əlavə məzuniyyətlərin verilməməsi və ya başqa iş ilinə keçirilməsi qadağandır.