» » » Məzuniyyət hüququndan istifadə edən işçilərin hüquqi təminatları

Məzuniyyət hüququndan istifadə edən işçilərin hüquqi təminatları

posted in: Uncategorized | 0

Məzuniyyətdə olduğu müddət ərzində işçinin iş yeri, vəzifəsi, habelə qanunla nəzərdə tutulan hallarda orta aylıq əmək haqqı saxlanılır.

Həmin müddət işçinin əmək stajına (həmçinin ixtisası üzrə) daxil edilir.
Kollektiv müqavilələrdə (sazişlərdə) məzuniyyətdə olan işçilər üçün əlavə maddi, sosial-məişət təminatlarının verilməsi nəzərdə tutula bilər.

Müəssisənin tamamilə ləğv edilməsi halları istisna olmaqla, işverənin təşəbbüsü ilə məzuniyyətdə olan işçinin işdən çıxarılmasına və ya intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsinə yol verilmir.