» » » İstifadə edilməmiş məzuniyyətlər üçün pul əvəzinin verilməsi

İstifadə edilməmiş məzuniyyətlər üçün pul əvəzinin verilməsi

posted in: Uncategorized | 0

Əmək münasibətlərində olan işçilərin məzuniyyətlərinin pul ilə əvəz edilməsi qadağandır.

İşçi bu Qanunun 31-ci maddəsində göstərilən qaydada məzuniyyətdən istifadə etməklə işdən çıxarılmağını bildirməyibsə, fərdi əmək müqaviləsinə (kontraktına) xitam verilməsinin səbəbindən və əsasından asılı olmayaraq ona istifadə edilməmiş məzuniyyətlərə görə pul əvəzi ödənilməlidir.

Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən sosial məzuniyyətlər habelə bu Qanunun 12-ci maddəsində nəzərdə tutulan uşaqlı analara verilən əlavə məzuniyyətlər pul ilə əvəz edilmir.

Müəyyən iş ilinə görə əmək məzuniyyətindən istifadə etmiş işçi ilə həmin iş ili başa çatanadək fərdi əmək müqaviləsinə (kontraktına) xitam verilərkən ödənilmiş məzuniyyət haqqının müvafiq hissəsi işçidən tutula bilər.