» » » Hüquqi şəxsin mənfəət vergisinin dərəcələri

Hüquqi şəxsin mənfəət vergisinin dərəcələri

posted in: Uncategorized | 0

Müəssisələrin mənfəətindən 20 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur.


Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinin fəaliyyəti ilə bağlı olmayan, lakin Azərbaycan mənbəyindən əldə edilən ümumi gəlirindən (ƏDV və aksizlər çıxılmaqla) AR Vergi məcəlləsinin 125-ci maddəsində göstərilən dərəcələrlə vergi tutulur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.