birbank biznes

dünya iqtisadiyyatıDünya iqtisadiyyatı çox mürəkkəb sistemdir. Milli iqtisadiyyatların bütün məcmusu malların, xidmətlərin və istehsal amillərinin hərəkəti ilə bağlıdır. Bu əsasda ölkələr arasında beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, yəni rezident və qeyri-rezidentlər arasında təsərrüfat münasibətləri yaranır.

Dünya iqtisadiyyatı anlayışı və subyektləri

Yerli və xarici ədəbiyyatda “dünya iqtisadiyyatı” anlayışının müəyyən edilməsi ilə bağlı fərqli yanaşmalar mövcuddur. Onlardan ən əhəmiyyətlisi bunlardır:

1) Bir-biri ilə beynəlxalq əmək bölgüsü sistemi vasitəsilə əlaqəli olan milli iqtisadiyyatların məcmusudur. Belə bir tərif dünya iqtisadiyyatı haqqında milli iqtisadiyyatların məbləği kimi təsəvvürə əsaslanır;

2) Bu, dünya sənaye və maliyyə münasibətləri sistemidir. Bu yanaşma dünya iqtisadiyyatının əsas komponentlərini – real istehsal sahəsini və dövriyyə sahəsini əks etdirir;

3) Milli-dövlət və qeyri-dövlət strukturlarının, habelə beynəlxalq əmək bölgüsü və siyasi təmaslar əsasında onların qarşılıqlı əlaqələrinin məcmusudur. Bu təfsirdə dünya iqtisadiyyatı, iqtisadi münasibətlərin subyektləri olduğu vahid iqtisadi məkandır (meqaiqtisadiyyat): dünya ölkələrinin milli iqtisadiyyatları; dünya biznesinin subyektləri – transmilli şirkətlər və onların ittifaqları; dünya iqtisadiyyatı institutları – beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.

Dünya ölkələrinin milli iqtisadiyyatları – dünya iqtisadiyyatının mühüm subyektləridir. Dünyada 180-dən çox dövlət var. İqtisadi inkişafın müxtəlif göstəricilərinə malik çoxlu sayda dövlətlər arasında əhəmiyyətli əlamətlərinə görə, təsnifatlaşdırılmış müxtəlif ölkələr qruplarını ayırmaq adətdir.


Daha ətraflı aşağıdakı linklərə daxil olmaqla oxuya bilərsinizTeleqram qrupumuza üzv olunƏn son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun