» » » Dərəcəsi artırılan aksiz mallarının siyahısı

Dərəcəsi artırılan aksiz mallarının siyahısı

posted in: Vergi, Xəbər | 0
1 günə girovsuz və zaminsiz sürətli kredit

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 19 yanvar 2001-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

Dəyişikliyə əsasən ölkəyə idxal olunan əksər aksizli mallar üçün vergilər artırılıb.

Qərar 2018-ci il yanvarın 20-də qüvvəyə minəcək.

Malın adı Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)
İndi Əvvəl
1 səməni pivəsi 1 litr üçün 1,7 manat 1 litr üçün 1 manat
2 təbii üzüm şərabları, spirt qatılmışlar daxil olmaqla; üzüm suslosu 1 litr üçün 3,5 manat 1 litr üçün 2 manat
3 şampan şərabı 1 litr üçün 5 manat 1 litr üçün 2,5 manat
4 qıcqırma prosesində və yaxud spirt əlavə edilməkdən fərqli üsulla dayandırılmış qıcqırma ilə alınmış digər üzüm susloları 1 litr üçün 0,2 manat 1 litr üçün 0,1 manat
5 vermutlar və bitki və yaxud aromatik ekstraktların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları 1 litr üçün 3,5 manat 1 litr üçün 2 manat
6 digər qıcqırdılmış içkilər (sidr, perri və yaxud armud sidri, ballı içki); qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış içkilərlə spirtsiz içkilərin qarışıqları, başqa yerdə adları çəkilməyən və yaxud təsnif olunmamış 1 litr üçün 3,5 manat 1 litr üçün 2 manat
7 denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm faiz və yaxud çox spirt qatılığı ilə 1 litr üçün 4 manat 1 litr üçün 2 manat
8 üzüm çaxırının və yaxud üzüm puçallarının distillə edilməsi nəticəsində alınan spirtli tinkturalar 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat
9 viski 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat
10 rom və digər spirtli tinkturalar, şəkər qamışının qıcqırdılmış məhsullarının qovulması nəticəsində alınan 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat
11 cin və ardıc tinkturası 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat
12 araq 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat
13 likörlər 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat
14 digər spirtli içkilər 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat
15 həcm faizi 80-dən az qatılığı olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti 1 litr üçün 4 manat 1 litr üçün 2 manat
16 tərkibində tütün olan siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar və siqarillalar 1 000 ədəd üçün 20 manat 1 000 ədəd üçün 10 manat
17 tərkibində tütün olan siqaretlər 1 000 ədəd üçün 12 manat 1 000 ədəd üçün 4 manat
18 digər siqaretlər və siqarillalar 1 000 ədəd üçün 12 manat 1 000 ədəd üçün 4 manat
19 yüngül distilyatlar və məhsullar: emalın spesifik prosesləri üçün 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat
20 yüngül distilyatlar və məhsullar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
21 xüsusi benzinlər: uayt-spirit 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
22 digər xüsusi benzinlər 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
23 aviasiya benzinləri 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
24 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95-dən az oktan ədədi ilə 1 ton üçün 200 manat 1 ton üçün 1 manat
25 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95 və yaxudxud daha çox, lakin 98-dən çox olmayan oktan ədədi ilə 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat
26 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 98 və yaxud çox oktan ədədi ilə 1 ton üçün 120 manat 1 ton üçün 120 manat
27 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 95-dən az oktan ədədi ilə 1 ton üçün 200 manat 1 ton üçün 1 manat
28 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, digərləri 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat
29 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 98 və yaxud çox oktan ədədi ilə 1 ton üçün 120 manat 1 ton üçün 120 manat
30 reaktiv benzin yanacağı 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
31 digər yüngül distilyatlar 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
32 orta distilyatlar: emalın spesifik prosesləri üçün 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat
33 orta distilyatlar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
34 digər məqsədlər üçün kerosin 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat
35 digər məqsədlər üçün digər orta distilyatlar 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat
36 qazoyllar 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat
37 maye yanacaq 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
38 sürtkü yağları və digər yağlar; emalın spesifik prosesləri üçün 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
39 sürtkü yağları və digər yağlar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
40 mühərrik yağları, kompressor sürtkü yağı, turbin sürtkü yağı 1 ton üçün 50 manat 1 ton üçün 50 manat
41 hidravlik məqsədlər üçün mayelər 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
42 açıq rəngli yağlar, vazelin yağı 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
43 dişli çarxlar üçün yağ və reduktorlar üçün yağ 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
44 metalların emalı üçün tərkiblər, qəliblərin yağlanması üçün yağlar, antikorroziya yağları 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
45 elektrik izolyasiya yağları 1 ton üçün 50 manat 1 ton üçün 50 manat
46 digər sürtkü yağları və digər yağlar 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
47 qazoyllar 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80manat
48 mayeyanacaq 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
49 digərneftməhsulları 1 ton üçün 50 manat 1 ton üçün 50 manat
50 neft vazelini 1 ton üçün neft vazelini 1 ton üçün 10 manat neft vazelini 1 ton üçün 10 manat
51 neft koksu, neft bitumu və neftin və ya neft məhsullarının emalından qalan, o cümlədən bitumlu minerallardan alınmış digər qalıqlar 1 ton üçün 24 manat 1 ton üçün 24 manat
52 təbii bitum və asfalt; bitumlu şistlər və ya neftli şist və bitumlu qum daşı; asfaltitlər və asfalt süxurları 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat
53 təbii asfalt, təbii bitum, neft bitumu, mineral qatranlar və ya mineral qatranların peki (məsələn, bitumlu mastika, yol örtükləri üçün asfalt qarışıqları) əsasında bitumlu qarışıqlar 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

 

Mənbə: report.az

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.