Qeyri-rezidentin əldə etdiyi gəlirə azadolma tətbiq edilməsi Ərizəsi (DTA-03 Forması)

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Xidmətin adı: “Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirə ödəmə mənbəyində beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı dərəcənin tətbiq … Daha çox

Beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolmanın tətbiq edilməsi (DTA-03 Forması)

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Xidmətin adı: Beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı vergi dərəcəsinin qeyri-rezidentə münasibətdə tətbiq edilməsi (DTA-03 Forması). Xidmətin göstərilməsi … Daha çox

“Xarici dövlətdə ödənilmiş verginin nəzərə alınmasına dair” Ərizə (DTA-02 forması)

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Xidmətin adı: “Xarici dövlətdə ödənilmiş verginin Azərbaycan Respublikasında hesablanan vergidən çıxılmasına dair” Ərizə (DTA-02 forması). Tələb olunanlar: – VN tərəfindən … Daha çox

Beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolmanın tətbiq edilməsi (DTA-03 Forması)

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Xidmətin adı: Beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı vergi dərəcəsinin qeyri-rezidentə münasibətdə tətbiq edilməsi (DTA-03 Forması). Xidmətin göstərilməsi … Daha çox

“Xarici dövlətdə ödənilmiş verginin nəzərə alınmasına dair” Ərizə (DTA-02 forması)

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

“Xarici dövlətdə ödənilmiş verginin nəzərə alınmasına dair” Ərizə (DTA-02 forması) Xidmətin adı: “Xarici dövlətdə ödənilmiş verginin Azərbaycan Respublikasında hesablanan vergidən … Daha çox

Digər dövlətdə ödənilmiş vergi məbləğinin təsdiq edilməsi

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Xidmətin adı: Razılığa gələn digər dövlətdə ödənilmiş və Azərbaycan Respublikasında hesablanan vergidən çıxılmalı olan vergi məbləğinin təsdiq edilməsi (DTA-02 Forması). … Daha çox

Rezidentlik sertifikatının alınması haqqında Ərizə

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Xidmətin adı: Rezidentlik sertifikatının alınması haqqında Ərizə (DTA-01 Forması) Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar:  – VN tərəfindən verilmiş gücləndirilmiş elektron imza … Daha çox

Rezidentlik sertifikatının verilməsi

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Xidmətin adı: Rezidentlik sertifikatının verilməsi (DTA01 Forması) Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar: Rezidentlik sertifikatının alınması haqqında Ərizə (DTA-01) Xidmətin göstərilməsinə əsas verən … Daha çox

Sıfır faiz (0 %) dərəcəsi ilə ƏDV-nə cəlb olunma haqqında Sertifikatın verilməsi

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Sıfır faiz dərəcəsi ilə ƏDV -nə cəlb olunma haqqında Sertifikatın verilməsi. Xidmətin adı: Sıfır faiz dərəcəsi (0 %) ilə ƏDV -nə … Daha çox

Sıfır faiz (0 %) dərəcəsi ilə ƏDV-nə cəlb olunma haqqında Sertifikatın verilməsi

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Xidmətin adı: Sıfır faiz dərəcəsi (0 %)  ilə ƏDV-nə cəlb olunma haqqında Sertifikatın verilməsi Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar:  – Hasilatın … Daha çox

1 2 3 4 11
error: Content is protected !!