Fərdi sahibkarların işçilərə görə ödəməli olduğu sosial sığorta haqqının hesablanması

posted in: Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Fərdi sahibkarlıq subyektlərinin sosial sığorta haqqı məbləğlərinin hesablanması barədə saytımızda nəşr edilmiş yazı biznes mühitinin marağında olduğu məsələlərdəndir. Mövzunun şərhini … Daha çox

Qeyri-rezidentin əldə etdiyi gəlirə azadolma tətbiq edilməsi Ərizəsi (DTA-03 Forması)

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Xidmətin adı: “Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından əldə etdiyi gəlirə ödəmə mənbəyində beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı dərəcənin tətbiq … Daha çox

Beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolmanın tətbiq edilməsi (DTA-03 Forması)

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Xidmətin adı: Beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı vergi dərəcəsinin qeyri-rezidentə münasibətdə tətbiq edilməsi (DTA-03 Forması). Xidmətin göstərilməsi … Daha çox

“Xarici dövlətdə ödənilmiş verginin nəzərə alınmasına dair” Ərizə (DTA-02 forması)

posted in: Vergi, Xidmət, Xəbər | 0
Daha çox8

Xidmətin adı: “Xarici dövlətdə ödənilmiş verginin Azərbaycan Respublikasında hesablanan vergidən çıxılmasına dair” Ərizə (DTA-02 forması). Tələb olunanlar: – VN tərəfindən … Daha çox

1 2 3 4 12