» » » Beynəlxalq mühasibat uçotu standartının məqsədi

Beynəlxalq mühasibat uçotu standartının məqsədi

posted in: Uncategorized | 0

Bu standartın məqsədi hesabat ili üçün tərtib edilmiş maliyyə hesabatları ilə həmin təşkilatın əvvəlki dövrlər üçün hazırladığı maliyyə hesabatları, eləcə də digər təşkilatların maliyyə hesabatları аrаsında müqayisəni təmin edən ümumi təyinatlı maliyyə hеsаbаtlаrının təqdim edilməsi üzrə əsasları müəyyən edilməsidir.

Bu Standart maliyyə hesabatlarının təqdimatına dair ümumi tələbləri, onların strukturu üzrə təlimat və məzmununa dair minimal tələbləri  müəyyən edir.