» » » 6 günlük iş rejimi əslində necə olmalıdır?

6 günlük iş rejimi əslində necə olmalıdır?

posted in: Xəbər | 0

Məlum olduğu kimi dünyanın əksər ölkələrində, o cümlədən ölkəmizdə də geniş yayılmış və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyalarına əsasən tətbiqinə rəvac verilən 5 günlük standart iş rejimindən fərqli olaraq 6 günlük iş rejimi də tətbiq edilə bilir. Əslində 6 günlük rejim üzrə faydalı iş əmsalının 4 günlük rejimə münasibətdə getdikcə azalması bu yanaşmanın tezliklə sıradan çıxacağını deməyə əsas verir. Ölkə qanunvericiliyinə münasibətdə 6 günlük rejimin tətbiq edildiyi bəzi müəssisələrin olmasını nəzərə alaraq, bu rejim üzrə başlıca diqqət yetirilməli məqamları aşağıdakı kimi formalaşdırmaq mümkündür:

  • Gündəlik iş vaxtının rejimi 8 saatdan, 6 günə paylanacaq bir qrafik baxımından isə cəm halında 40 saatdan çox olmayaraq gündəlik saatın tətbiq edilməsı zərurəti mövcuddur.

Bu halda 5 gün 7 saatlıq, 6-cı gün 5 saatlıq qısaldılmış rejimin tətbiqi mümkündür.

  • Həftələr arası istirahət günləri 1 gündən az ola bilməz.
  • Gündəlik və ya həftəlik qrafikdən kənara çıxma halında, vaxtamuzd sistem üçün hər əlavə saat iki qat həcmdə ödənilməlidir.
  • Günlər arası istirahət saatının müddəti 12 saatdan az ola bilməz. Misal üçün şəxsin iş saatı 20:00-da bitirsə, onun növbəti gün işə başlama saatı 08:00-dan tez ola bilməz.
  • Gündəlik iş saatı müəyyən edilmədiyi halda belə iş vaxtı 8 saatdan çox ola bilməz.
  • Ölkə üzrə müəyyən edilmiş istehsalat təqvimi 5 günlük rejimə münasibətdə təsdiq edildiyi üçün həmin təqvim üzrə iş günlərinə və ya saatlarına münasibətdə istisnalar tətbiq edilməsi mümkündür.

Göründüyü kimi 6 günlük rejimdə işəgötürənlərin xüsusi diqqət yetirməli olduqları məsələlər iş vaxtının uçotunun düzgün tənzimlənməsidir. Əks halda işçi tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam zamanı rahatlıqla hər əlavə saat üçün iddia verilməklə ödəniş tələb edilə bilər.

Xeyriyyə fondlarına ianənin vergiyə cəlb olunan mənfəətdən azaldılması qaydası