» » » Əsas və əlavə məzuniyyətlərin cəmlənmə qaydası

Əsas və əlavə məzuniyyətlərin cəmlənmə qaydası

posted in: Uncategorized | 0

İşçinin arzusu ilə əsas məzuniyyət (bu Qanunun 6-cı maddəsi) əlavə məzuniyyəti ilə (bu Qanunun 11-ci və 12-ci maddələri) cəmlənərək birlikdə,yaxud ayrılıqda verilməlidir.

İşçinin eyni vaxtda bu Qanunun 11-ci maddəsində nəzərdə tutulan iki və daha çox əlavə məzuniyyətə hüququ olduqda onun əsas məzuniyyətinə daha çox müddətli bir əlavə məzuniyyət birləşdirilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.