» » » Əmək stajına görə və uşaqlı qadınlara verilən əlavə məzuniyyətlər

Əmək stajına görə və uşaqlı qadınlara verilən əlavə məzuniyyətlər

posted in: Uncategorized | 0

Əmək stajından asılı olaraq işçilərə(pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan işçilər istisna edilməklə):

    • beş ildən çox əmək stajı olduqda — 3 təqvim günü;
    • on ildən çox əmək stajı olduqda — 6 təqvim günü;
    • on beş ildən çox əmək stajı olduqda — 9 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyətlər verilir.

Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddətinin müəyyən edilməsindən ötrü ümumi əmək stajı pensiyaların təyin edilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş qaydada hesablanır.

Əsas və əlavə məzuniyyətlərinin müddətindən asılı olmayaraq, 14 yaşınadək iki uşağı olan işləyən qadınlara 3 təqvim günü, bu yaşda üç və daha çox uşağı olan, həmçinin 16 yaşınadək əlil uşağı olan qadınlara isə 6 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir.

Bu maddənin üçüncü hissəsində göstərilən əlavə məzuiyyət hüququ uşaqlarını təkbaşına böyüdən atalara, həmçinin uşaqları övladlığa götürmüş şəxslərə də şamil edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.