» » » Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi qaydası

Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi qaydası

posted in: Uncategorized | 0

İşçinin birinci iş ili üçün əmək məzuniyyəti hüququ işverənlə fərdi əmək müqaviləsinin (kontraktının) bağlandığı andan etibarən altı ay işlədikdən sonra əmələ gəlir.

Müəssisədə altı ay işlədikdən sonra birinci iş ili bitənədək işçiyə məzuniyyət öz arzusu ilə onun üçün əlverişli olan vaxtda verilməlidir.

İşin ikinci və sonrakı illəri üçün məzuniyyətlər iş ilinin müvafiq vaxtında məzuniyyətlərin verilməsi növbəsində nəzərdə tutulmuş vaxtda verilə bilər.

Aşağıdakı şəxslərin işə götürüldüyü vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün məzuniyyətdən istifadə etmək hüququ vardır:

  • qadınların hamiləliyə və doğuşa görə — sosial məzuniyyətdən bilavasitə əvvəl,yaxud sonra;
  • on səkkiz yaşına çatmamış işçilərin;
  • müddətli hərbi xidmətdən buraxıldıqdan üç ay keçənədək işə götürülən işçilərin;
  • əsas iş yerində məzuniyyətə çıxan əvəzçilik üzrə işləyənlərin;
  • hərbi qulluqçu arvadının (ərinin);
  • təhsil müəssisələrində oxuyan şəxslərin — kurs işlərinin və ya imtahanların verildiyi, diplomun müdafiə edildiyi vaxtda;
  • qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəssisədən sərbəstləşdirilmiş işçilərin;
  • əlillərin;
  • bir müəssisədən başqa müəssisəyə keçirilmiş işçilərin.

Bilavasitə təlim-tədris prosesində iştirak edən pedaqoji işçilərə işə girdikləri vaxtdan asılı olmayaraq məzuniyyətlər yay tətili dövründə verilir.