» » » Əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri

Əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri

posted in: Uncategorized | 0

Əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri aşağıdakılardır:

a) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq surətdə hüquqi şəxs statusu olan, istehsal və başqa kommersiya fəaliyyəti göstərən müəssisələr və təşkilatlar, o cümlədən xarici investisiyaların qoyulduğu müəssisələr;

b)malları, işləri və xidmətləri öz adından satan qeyri-məhdud ortaqlıqlar;

v)istehsal və başqa kommersiya fəaliyyəti göstərən fərdi (ailəvi) xüsusi müəssisələr;

q)Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən müəssisələrin müstəqil surətdə mallar, işlər və xidmətlər satan filialları, şöbələri və başqa ayrıca bölmələri;

ğ) Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal və başqa kommersiya fəaliyyəti göstərən beynəlxalq birliklər və xarici hüquqi şəxslər;

d) hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər – malları idxal etdikdə.